Vì sao Pháp vứt bỏ súng trường bắn nhanh nhất thế giới?

0
19