Vì sao NHNN vẫn chưa có hướng dẫn giải ngân nốt gói 30.000 tỷ đồng?

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HOREA) vừa có văn bản gửi Phó thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng kiến nghị về việc tiếp tục triển khai gói tín dụng cho vay hỗ trợ nhà ở 30.000 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi cho đến khi hết.

Theo nội dung văn bản này của HOREA, về gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỷ đồng, đến ngày 10/3/2016, các ngân hàng thương mại đã ký cam kết cho vay là 30.122 tỷ đồng với 46.246 khách hàng, đã giải ngân theo tiến độ 21.321 tỷ đồng (đạt 71%).
Riêng tại TP.HCM, đến ngày 31/3/2016 các ngân hàng đã cam kết cho vay 7.518 tỷ đồng (chiếm 25% gói tín dụng ưu đãi) cho 9.831 khách hàng (chiếm 21,25% tổng số khách hàng toàn quốc).
Trong đó, có 5.975 tỷ đồng cho 9.823 cá nhân vay, đã giải ngân được 5.357 tỷ đồng cho 8.936 khách hàng (trong đó, có 4.242 tỷ đồng cho 8.829 cá nhân).
Theo đánh giá của HOREA, gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỷ đồng là nhân tố quan trọng góp phần tích cực giải quyết hàng tồn kho, nợ xấu, hỗ trợ hơn 46.000 hộ gia đình có nhà ở, và tạo tiền đề giúp cho thị trường bất động sản phục hồi từ cuối năm 2013 đến nay.
Theo đề nghị của HOREA và Bộ Xây dựng, Ngân hàng Nhà nước đã báo cáo và đã được Chính phủ cho phép tiếp tục giải ngân đến hết gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỷ đồng (Nghị quyết 23/NQ-CP ngày 30/3/2016 của Chính phủ).
Đồng thời, ngày 28/3/2016, Ngân hàng Nhà nước đã có công văn hỏa tốc số 1953/NHNN-TD thông báo quyết định chấm dứt nhận hồ sơ vay gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỷ đồng kể từ ngày 31/3/2016.
Việc công bố thời điểm kết thúc nhận hồ sơ là cần thiết vì tổng giá trị hợp đồng cam kết cho vay tại thời điểm ngày 10/3/2016 đã vượt quá hạn mức 30.000 tỷ đồng.
“Tuy nhiên, cho đến nay Ngân hàng Nhà nước vẫn chưa có văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 23/NQ-CP ngày 30/3/2016 của Chính phủ”, văn bản của HOREA cho biết.
Cũng theo HOREA:  “Theo phản ánh trên VTV1 ngày 18/5/2016 đã có thông tin về hiện tượng cò mồi (có thể có quan hệ với chủ đầu tư) móc nối với khách hàng đã vay gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỷ đồng để ký khống biên bản bàn giao nhà để được giải ngân đến 95% hợp đồng vay. Nếu việc này xảy ra thì sẽ gây thiệt hại cho người vay và có thể cho cả ngân hàng, vì chủ đầu tư có thể sử dụng nguồn vốn này vào mục đích khác mà không hoàn thành bàn giao nhà; người vay còn bị thiệt vì sẽ phải trả lãi vay nhiều hơn do việc giải ngân sớm”.
Do vậy, HOREA kiến nghị Ngân hàng Nhà nước sớm có văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 23/NQ-CP ngày 30/3/2016 của Chính phủ về “Tiếp tục triển khai gói tín dụng cho vay hỗ trợ nhà ở 30.000 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi cho đến khi giải ngân hết” để các ngân hàng thương mại có căn cứ thực hiện và người vay yên tâm.
Các đề xuất của HOREA đưa ra liên quan đến vấn đề này cụ thể như sau: Thống kê, xác định số dư nợ theo các hợp đồng vay gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỷ đồng của từng ngân hàng thương mại.
Sau ngày 31/5/2016, các ngân hàng thương mại được tiếp tục giải ngân cho khách hàng vay đến hết hợp đồng theo tiến độ và điều kiện giải ngân đã xác định trong hợp đồng tín dụng để các doanh nghiệp và người vay yên tâm.

Theo Bizlive.vn