Vì sao động cơ nội địa của J-20 mãi vẫn chưa thể “bay”?

Có lịch sử phát triển đã hơn 10 năm, cùng nhiều lần nâng - WS-15 vẫn không thể trở thành điểm tựa cho Không quân Trung Quốc, và thất bại của mẫu động cơ này trên tiêm kich tàng hình J-20 đã nói lên điều đó.