Vi phạm sử dụng cần sa: dân da màu gấp đôi da trắng

0
4

Cảnh sát tiểu bang Colorado được huấn luyện trong nhiều tuần lễ ở Golden, Colorado, về vấn đề đối phó với cần sa theo luật lệ mới. (Hình: AP/Brennan Linsley)

Số vụ truy tố giảm 95% sau khi Colorado hợp pháp hóa cần sa năm 2012, nhưng vẫn còn sự cách biệt sắc tộc rõ ràng, với số dân da đen phạm tội cao gấp hai lần dân da trắng.

Theo bản báo cáo đưa ra hôm Thứ Tư của Drug Policy Alliance, một tổ chức chủ trương hợp pháp hóa cần sa, thì những trường hợp bắt giữ gần như hết hẳn khi những người trên 21 tuổi được phép giữ một số lượng nhỏ cần sa không quá 1 ounce.

Số những vụ truy tố về tội mang và giữ cần sa trong người, phân phối, trồng trọt giảm 95%, từ 39,000 năm 2010 xuống chỉ còn 2,000 năm ngoái. Tuy nhiên xét theo sắc tộc thì dân da đen vẫn vi phạm nhiều gấp hai lần dân da trắng về những vi phạm này.

Chủ tịch Drug Policy Alliance, ông Art Way, nhận xét: “Hợp pháp hóa cần sa không phải là phương thuốc chữa trị vấn đề lâu ngày của cơ quan công lực đối với cộng đồng dân da đen và da màu”. Tuy nhiên ông Tony newman, một thành viên của Drug Policy Alliance cho rằng: “Mặc dù có cách biệt xét về sắc tộc như thế, sự giảm sút lớn con số bị bắt giữ là hưởng thụ quan trọng cho dân da màu”.

Bản nghiên cứu này không phân tích riêng các dân Latinos là cộng đồng thiểu số lớn nhất ở Colorado.

Tom Gorman, viên chức công lực đứng đầu nhiệm vụ phối hợp thi hành luật lệ ma túy của tiểu bang, nói rằng các cảnh sát không nhắm phân biệt chủng tộc của những người vi phạm và họ chỉ áp dụng theo luật.

Riêng về trồng cần sa thì tỷ lệ vi phạm của dan6da đen lại tăng lên rất cao. Năm 2010, dân da trắng vi phạm nhiều hơn dân da đen nhưng tới 2014 số dân da đen bị bắt bằng 2.5 lần dân da trắng.

Bản báo cáo của Drug Policy Alliance không có nghiên cứu về Washington, tiểu bang cũng hợp pháp hóa cần sa năm 2012 nhưng người ta tin là tình hình cũng tương tự như Colorado.

Bà Pamela E. Olivier, giáo sư xã hội học đại học Wisconsin, người không ở trong Drug Policy Alliance, cho rằng “Các cộng đồng da đen thường được nhân viên công lực chú ý theo dõi chặt chẽ hơn những cộng đồng dân tộc khác và có lẽ đó là lý do giải thích vì sao cách biệt trong sự vi phạm tăng lên”.

:NV:

SHARE