Vì đam mê bất chấp tất cả, đúng là thanh niên cứng mà

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

33 queries in 2.213 seconds.