Verizon mở lại chương trình không giới hạn nói điện thoại và gửi text

0
12

(Hình minh họa: Getty Images/Kena Betancur)

NEW YORK CITY, New York (NV) – Bắt đầu từ tuần này, khách hàng của Verizon có thể sử dụng không giới hạn dữ kiện, nói điện thoại và gửi text, với giá chỉ $80.

Theo CNN/Business Insider, Verizon nói rằng chương trình bao gồm cả 10GB cho việc sử dụng “hotspot” di động, cũng như gọi và gửi text sang Mexico và Canada.

Chương trình cũng cho phép khách hàng tải HD video, cạnh tranh với chương trình bị nhiều phê bình của T-Mobile, theo đó khách hàng chỉ tải được non-HD video, ngoại trừ trả thêm $15.

Tuy nhiên cũng như mọi công ty khác, “sử dụng không giới hạn” chỉ là một cách nói mà thôi vì trong thực tế, nếu sử dụng hơn 22GB dữ kiện trong một tháng, người dùng sẽ phải nhường “ưu tiên” ấy cho khách hàng khác một khi hệ thống đang bị tắt nghẽn, điều mà T-Mobile, Sprint và AT&T cũng có giới hạn tương tự.

AT&T cũng trở lại với chương trình sử dụng không giới hạn từ đầu năm ngoái nhưng chỉ dành cho ai mua chung dịch vụ wireless phone và DirecTV hay U-Verse TV.

Tháng Tám năm ngoái, Sprint bắt đầu cung cấp cho khách hàng chương trình sử dụng không giới hạn dữ kiện, nói điện thoại và gửi text, với giá $60 cho đường dây đầu tiên, và $40 cho đường dây kế tiếp, và $30 cho mỗi đường dây sau, tối đa 10 đường dây.

Chương trình của T-Mobile, được loan báo cùng thời gian với Sprint, tính $70 mỗi tháng cho đường dây đầu tiên, $50 cho đường dây thứ nhì, và mỗi đường dây sau chỉ $20, tối đa với 8 đường dây.

:NV:

SHARE