Vệ binh Quốc gia: “Lá chắn” cuối cùng bảo vệ nước Mỹ

Có nhiệm vụ... bảo vệ an ninh của nước Mỹ trước mọi mối đe dọa từ bên ngoài hay đến từ bên trong, Vệ binh Quốc gia còn được xem như là lực lượng tiên phong trong cuộc chiến chống khủng bố của Washington trong thế kỷ 21.

 

SHARE