Về bài phát biểu 2.600 từ của ông Tổng Bí thư

- Facebooker Trần Đình Thu, người thu hút nhiều sự chú ý của nhiều facebooker vì những nhận định lạ, và hơi hướng cổ vũ cho sự gỡ bỏ CNXH ra khỏi mảnh đất Việt Nam. Trong một bài viết vào ngày 17.05, ông đề cập đến bài phát biểu 2.600 từ của ông Nguyễn Phú Trọng mà ông cho đó là “ba câu hỏi cốt lõi”. Nhưng có phải, bài phát biểu này không giống như “mọi lần” hay không?.

Những dòng đầu tiên trong bài phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 10 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã “gợi mở, nêu vấn đề” nhằm thảo luận và cho ý kiến.“Sau đây, tôi xin phát biểu một số ý kiến có tính chất gợi mở, nêu vấn đề để các đồng chí quan tâm trong quá trình nghiên cứu, thảo luận, cho ý kiến.”.Có nên xóa bỏ thành phần kinh tế nhà nước hay không?Facebooker dẫn ba câu hỏi mang tính gợi mở, câu đầu tiên là “Có nên xóa bỏ thành phần kinh tế nhà nước hay không?”. Nhưng thực chất, đây là câu áp đặt, bởi thực tế, toàn bộ diễn văn đã không nhắc đến một cách trực tiếp hay gián tiếp đến việc xóa bỏ thành phần kinh tế này, mà chỉ thuần túy là lên tiếng cảnh giác trước việc đề cao hóa kinh tế tư nhân, coi nhẹ kinh tế nhà nước thông qua việc kinh tế nhà nước làm thất thoát ngân sách trong thời gian qua, cũng như đây là ổ tham nhũng liên quan đến hoạch định chính sách kinh tế – chính trị quốc gia. Quan điểm của ông Nguyễn Phú Trọng vẫn là sự biện chứng nhằm đảm bảo các giá trị cốt lõi trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.Quan điểm, “Nhưng từ chỗ thất thoát như thế mà dẫn đến coi nhẹ kinh tế nhà nước, chuyển tất cả sang tư nhân thì có đúng không?” thực chất là sự củng cố của quan điểm bao quát trước đó, “Hay bây giờ nói kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa; vừa qua kinh tế thị trường phát triển như thế được chưa? Có bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa không? Có lệch về phía nào không?”.Đổi mới chính trị có phải là đổi mới chế độ chính trị không?Trong bài diễn văn cua ông Nguyễn Phú Trọng có nhắc đến quan điểm này, nhưng có vẻ Facebooker Trần Đình Thu đã tách nó ra khỏi ngữ cảnh, dẫn đến cách hiểu sai lệch về quan điểm của ông Tổng Bí thư. Quan điểm trên là mở đầu cho quan điểm diễn giải về việc, nhấn mạnh sự đổi mới chính trị chỉ thuần túy là “đổi mới hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy, nhân lực, phương thức, lề lối làm việc”, tức là cải cách và đổi mới cơ chế hoạt động của bộ máy, chứ không phải là “đổi mới chế độ chính trị” theo hướng loại bỏ sự độc quyền lãnh đạo của ĐCSVN. Chính vì thế, nên ông Nguyễn Phú Trọng mới nhấn mạnh các đại biểu là “hiểu cho đúng những cái đó”, để tránh lệch pha chính trị hoặc đổi màu chính trị.Có cần phải sửa đổi điều lệ của Đảng CSVN hay không?Điều lệ Đảng là văn bản pháp lý điều chỉnh hoạt động của ĐCSVN, nói cách khác nó là “luật về chính đảng”. Việc ông Nguyễn Phú Trọng đặt vấn đề “có cần phải sửa đổi điều lệ” thực ra là sự bóc tách từ báo cáo chuyên đề trong “tổng kết công tác xây dựng Đảng và việc thi hành Điều lệ Đảng”. Và nhu cầu sửa đổi hay đặt vấn đề sửa đổi điều lệ Đảng không phải là lần đầu tiên, tuy nhiên cũng thừa nhận rằng, mỗi sự thay đổi đều mang tính chiến lược hoạt động của ĐCSVN trong thời gian tới. Lấy ví dụ như trong Đại hội III của Đảng lao động Việt Nam đã thay đổi mục đích của Đảng thành “hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thực hiện chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản ở Việt Nam”, xác lập đường hướng chiến lược phủ chủ nghĩa xã hội lên toàn quốc gia. Tuy nhiên, theo người viết, vấn đề “sửa đổi điều lệ” lần này có thể giống như lần sửa đổi tại Đại IV hoặc Đại hội VI của ĐCSVN, trong đó là thay đổi về mặt “chức vụ” Tổng Bí thư, có thể đặt ra là về sự hợp nhất hai chức vụ, nhiệm kỳ của chức vụ; hoặc thay đổi tiêu chuẩn, điều kiện của đảng viên trong tình hình mới. Cả hai yếu tố này đều có những biểu hiện trước đó, bao gồm cả siết chặt kỷ luật đảng viên trong thời kỳ 4.0 (không bàn về tam quyền phân lập, thể chế xã hội dân sự), và sự kiêm nhiệm 2 chức vụ trong thời kỳ mới.Không phải cấm kỵ mà là thường niênBài khai mạc mới “gợi mở” một nửa, vì thực tế cho thế, toàn bộ bài là sự “áp đặt và nhắc nhở” của ông Tổng Bí thư đối với các vấn đề trong Đảng, mà yếu tố nổi bật là lo sợ “sự tự chuyển hóa, tự diễn biến trong đảng”.Bài phát biểu không có gì gọi là “cấm kỵ, tiến bộ lớn”, bởi đánh giá như vậy là hời hợt và có phần dân liêu. Ngay cả cái quan điểm mà Facebooker Trần Đình Thu “đặc biệt chú ý”, và cho đó là mang tính “khái quát cao”. Cụ thể, “Vậy chúng ta định hướng, hình dung ra nước ta vào năm 2030 sẽ là thế nào? Đến năm 2045, nước ta sẽ như thế nào?” […] “Đây là những vấn đề rất lớn, vô cùng khó”.” Facebooker Nguyễn Đình Thu cho rằng, “đó là tín hiệu cho thấy ông không thể chắc được điều gì. Nó hoàn toàn khác với giọng điệu từng nghe từng thấy của các lãnh đạo đảng CSVN xưa nay “Chúng ta phải kiên trì trên con đường tiến lên CNXH và nhất định chúng ta sẽ thắng lợi”.”Thực ra, quan điểm này cũng không vững vàng, bởi trước đó, bài phát biểu của ông Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh về “tầm nhìn chiến lược dài hơn”, và trong đó ông kỳ vọng rằng, việc xây dựng văn kiện đại hội phải đi từ địa phương lên, mang tính thực tiễn hơn, và dặn dò đội ngũ cán bộ phải “nghiên cứu, chuẩn bị hết sức công phu”.Cái quan điểm nêu trên không thể áp vào quan điểm “con đường tiến lên CNXH và nhất định chúng ta sẽ thắng lợi” được, vì nếu gắn kết như thế này, vô tình, Facebooker Nguyễn Đình Thu đã bỏ qua cả quan điểm trước đó của ông Nguyễn Phú Trọng về sửa đổi Hiến pháp 1992, trong đó, “tín hiệu không chắc được điều gì” còn lớn hơn lần này.“Đến hết thế kỷ này không biết đã có CNXH hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa”.KếtChiến dịch “đốt lò” đang tạo ra quá nhiều sự kỳ vọng về sự đổi mới trong tư duy của ông Nguyễn Phú Trọng, đến mức nó trở nên hoang tưởng, và dễ đưa đến bệnh sùng kính lãnh đạo hay bái vọng chủ nghĩa quyền lực cá nhân quá đáng. Sự thay đổi của tư duy người đứng đầu phải đến từ áp lực xã hội và khủng hoảng kinh tế, và cả hai điều này đều chưa hiện diện đầy đủ tại Việt Nam. Đó là lý do vì sao, “người đốt lò” có thể chỉ dừng lại ở “người đốt lò”, không hơn không kém.

Theo Việt Nam Thời Báo