Vấn nạn trẻ em Việt Nam chết vì đuối nước

Theo RFA Tiếng Việt