Vẫn dùng Scud, nhưng Việt Nam sẽ mua thêm tên lửa đạn đạo

0
7