Uy lực xe tăng T-54 ầm ầm tiến vào Sài Gòn ngày 30/4

So với M48 Patton của VNCH, xe tăng T-54 của quân giải phóng mạnh hơn hẳn về hỏa lực với pháo rãnh xoắn 100mm đủ sức xuyên thủng mọi vị trí, dù là kiên cố nhất trên tăng M48.

SHARE