Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội bàn về việc lập hội

0
3

Công dân Việt Nam không được lập hội gây phương hại đến an ninh quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Đây là dự luật về việc lập hội của Bộ Nội Vụ, được Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội họp bàn sáng nay.

Theo bộ trưởng Bộ Nội Vụ, ông Nguyễn Thái Bình, quyền lập hội là một trong các quyền cơ bản của người dân được hiến pháp công nhận và được nhà nước tạo điều kiện cho hoạt động cũng như phát triển. Ông nói để thể chế hóa hiến pháp năm 2013, Luật về hội được xây dựng nhằm bảo đảm quyền lập hội của người dân.

Tuy nhiên những qui định chính của dự luật là hạn chế quyền lập hội nếu ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng. Người bị mất quyền công dân, người bị mắc bệnh tâm thần hoặc người đang bị điều tra truy cứu hình sự cũng không được quyền lập hội.

Ngoài ra, dự thảo luật về lập hội còn qui định là luật này không áp dụng cho các đoàn thể đã có như Mặt Trận Tổ Quốc, Công Đoàn Việt Nam, Hội Phụ Nữ, Hội Cựu Chiến Binh.

Giải đáp những thắc mắc của các đại biểu trong Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội đối với những qui định trong dự luật này, bộ trưởng Bộ Nội Vụ Nguyễn Thái Bình nói đây là vấn đề phức tạp nhạy cảm nên đề nghị giao nhà nước qui định cho phù hợp.

:R:

SHARE