Ủy Ban Nội Quy Đại Hội Cộng Hòa: Một ẩn số lớn

0
6

Theo CNN, rất nhiều người không biết rằng nắm vai trò quan trọng hơn hết trong việc quyết định ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng Hòa là Ủy Ban Nội Quy Đại Hội. Ủy ban này có quyền quy định hay sửa đổi các luật lệ áp dụng tại đại hội ở Cleveland, Ohio, từ 18 đến 21 Tháng Bảy.

Cũng giống như bên đảng Dân Chủ, Đại Hội Toàn Quốc Đảng Cộng Hòa (Republican National Convention) họp bốn năm một lần với mục tiêu ấn định cương lĩnh, biểu quyết nội quy, tấn phong ứng cử viên tổng thống và phó tổng thống.

Tham gia đại hội năm nay sẽ có 2,472 đại biểu chính thức, do đảng bộ các tiểu bang và lãnh thổ hải ngoại thuộc Mỹ chỉ định qua những cuộc bầu cử sơ bộ. Để trở thành ứng cử viên tổng thống, phải được đa số phiếu đại biểu tại đại hội, nghĩa là (2,472/2 ) + 1 = 1,237 phiếu.

Khởi đầu, đại hội phải biểu quyết thông qua bản nội quy ấn định những luật lệ sẽ áp dụng trong đại hội này và có hiệu lực đến năm 2020. Bản dự thảo nội quy sẽ được Ủy Ban Nội Quy, gồm 112 người, hoàn thành một tuần lễ trước đại hội. Các thực thể pháp lý có tổ chức bầu sơ bộ và có đại biểu chính thức – 50 tiểu bang, thủ đô Washington, DC, và bốn lãnh thổ hải ngoại – mỗi nơi được bầu hai đại biểu, một nam một nữ, làm ủy viên ban nội quy.

Hầu hết các thành viên Ủy Ban Nội Quy Đại Hội là đảng viên kỳ cựu. Nhưng do tính cách quan trọng của ủy ban, các ứng cử viên luôn luôn tìm cách vận động để người ủng hộ mình được bầu vào. Tại các tiểu bang, ứng cử viên nào chiếm được đa số thì khối đại biểu được chỉ định cho người đó thường có ưu thế được bầu.

Luật lệ mỗi đại hội căn cứ vào những kỳ trước, tuy nhiên Ủy Ban Nội Quy Đại Hội có toàn quyền sửa đổi cho phù hợp với hiện tình. Bản dự thảo nội quy trước hết phải được đa số trong 112 thành viên ủy ban chấp thuận. Nếu trong nội bộ ủy ban có sự bất đồng ý kiến về một vài điều khoản thì ủy ban sẽ tham khảo ý kiến của Ủy Ban Nội Quy Trung Ương Đảng. Nội quy chỉ có hiệu lực thi hành khi được đại hội biểu quyết thông qua. Từ trước đến nay, ý kiến của đại biểu đại hội và của trung ương đảng thường dễ dàng đi đến thỏa hiệp, nhưng trong tình thế phức tạp của kỳ bầu cử sơ bộ năm nay người ta cho rằng đây sẽ có thể là vấn đề khó khăn lớn.

Thêm nữa Đại Hội Cleveland có nhiều triển vọng bế tắc vì không có ứng cử viên nào đạt đủ túc số 1,237 đại biểu trước ngày nhóm họp, có nghĩa sẽ có một đại hội được gọi là “môi giới.” Tại đại hội môi giới, các đại biểu trực tiếp bỏ phiếu để quyết định. Nếu vòng phiếu đầu tiên không ai được đa số quá bán thì sẽ phải qua vòng nhì, vòng ba hay nhiều vòng nữa cho đến khi nào đạt được kết quả ấy. Đại hội cũng có thể sẽ giới thiệu thêm ứng cử viên khác, kể cả người không tranh cử hay người đã bỏ cuộc.

Ông Donald Trump, ứng cử viên vẫn đang dẫn đầu trong các cuộc bầu cử sơ bộ cho đến nay, đã cực lực phê phán những luật lệ phức tạp và không rõ ràng trong thể thức tuyển chọn ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng Hòa. Ông cho rằng đảng muốn tìm cách loại bỏ ông một cách phi dân chủ, bất chấp tiếng nói của cử tri, và gọi đó là các “thủ đoạn lèo lái.”

Phụ họa với ông Trump, bà Sarah Palin, cựu thống đốc Alaska và cựu ứng cử viên phó tổng thống năm 2008, cũng phê phán việc đảng Cộng Hòa có thể không tôn trọng ý kiến cử tri thể hiện qua bầu cử sơ bộ. Trả lời phỏng vấn của hãng thông tấn AP về việc này hôm Thứ Năm, 12 Tháng Tư, bà cảnh cáo: “Nếu giới lãnh đạo đảng Cộng Hòa tìm cách can thiệp vào đại hội lần này, dân chúng sẽ nổi dậy để nói rằng lá phiếu của tôi không được kể tới.”

Bà nói thêm: “Tôi không tin tưởng những lời hứa hẹn của họ rằng người được tấn phong sẽ được chọn trong số các ứng cử viên đó. Có những con rắn trong chuyện này.”

Hàm ý của bà là nghi ngờ đảng sẽ đưa ra một ứng cử viên khác.

Một số người Cộng Hòa bác bỏ các lập luận ấy, khẳng định rằng ứng cử viên là của đảng chứ không phải do cử tri chọn và toàn bộ tiến trình bầu cử sơ bộ là một sự phối hợp giữa ý kiến của quần chúng với quan điểm và lập trường của đảng. Thể thức tuyển chọn ứng cử viên qua các đại biểu đã có truyền thống từ lịch sử, và sinh hoạt dân chủ có nghĩa là phải tuân hành những thể thức luật lệ đã ấn định.

Ông Reince Friebus, chủ tịch Ủy Ban Đảng Cộng Hòa Quốc Gia (RNC), trả lời phỏng vấn trên chương trình “Good Morning America” của truyền hình ABC, nói là ban tranh cử “phải hiểu những thể lệ về đại biểu và phải cùng nhau làm việc trong khuôn khổ của hệ thống.”

Phát ngôn viên Sean Spicer của ông Friebus nói: “Ông chủ tịch tin tưởng vào luật lệ ở đại hội do những cán bộ từ cơ sở đảng được cử tri bầu ra. Ông đã yêu cầu các giới chức lãnh đạo để cho họ làm việc và không can thiệp vào đại hội.”

Đảng Cộng Hòa sẽ họp hội nghị nội bộ vào tuần tới ở Hollywood, Florida. Bình thường, các thành viên ban chấp hành đảng vẫn đưa ra một số đề nghị cho đại hội. Các quan sát viên cho rằng lời khuyến cáo của ông Friebus được coi như ông muốn chứng tỏ đảng đứng trung lập không can dự, để cho Ủy Ban Nội Quy Đại Hội chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Những đại biểu trong ủy ban nội quy có nhiều quyền hạn ấn định luật lệ của đại hội, có thể sửa đổi hay không sửa đổi các luật lệ cũ. Chẳng hạn, điều khoản 40b của luật năm 2012 quy định ứng cử viên chỉ được chấp nhận khi thắng trên tám tiểu bang. Nếu điều khoản này được duy trì, Thống Đốc John Kasich của Ohio có thể đương nhiên bị loại vì cho đến nay ông mới chỉ thắng tại tiểu bang của mình.

Trường hợp các đại biểu phải biểu quyết, chưa rõ tới vòng thứ mấy thì có thể giới thiệu thêm ứng cử viên mới. Đồng thời cũng có thể giới hạn số lần biểu quyết, nếu bế tắc tiếp tục kéo dài, và tới lúc nào sẽ chỉ đòi hỏi đa số tương đối chứ không cần đa số tuyệt đối quá bán.

Những quy định ấy chưa ai biết sẽ như thế nào vì vòng sơ bộ chưa kết thúc và ủy ban nội quy chưa có.

Trong hơn hai tháng nữa, tất cả mọi việc đều hãy còn là ẩn số và đó là thắc mắc chung của những ai có quan tâm đến cuộc bầu cử sơ bộ nhiều rắc rối ở đảng Cộng Hòa năm nay.

:NV:

SHARE