Ủy ban California thông qua dự luật chấm dứt đổi giờ mùa hè

0
7
PLANTATION, FL - MARCH 06: Mark Brown adjusts clocks on the wall at Brown?s Old Time Clock Shop March 6, 2007 in Plantation, Florida. This year day light savings time happens three weeks early and some people fear that it could cause some computer and gadget glitches. (Photo by Joe Raedle/Getty Images)
Ông Mark Brown đang đổi giờ trên các đồng hồ trưng bày trong tiệm của ông tại Plantation, Florida. Một số người tại California đang muốn bỏ luôn thông lệ đổi giờ hằng năm ngày. (Getty Images)
Có nên bỏ việc đổi giờ vào mùa hè và mùa đông mỗi năm? Cử tri California có thể phải suy nghĩ về điều này trước ngày bầu cử đầu tháng 11 năm nay. Họ sẽ có cơ hội bỏ phiếu cho một dự luật cho phép California hủy bỏ quy ước đổi giờ mỗi năm.

Quy ước giờ mùa hè (Daylight Saving Time) là quy ước chỉnh đồng hồ tăng thêm một khoảng thời gian (thường là 1 giờ) so với giờ tiêu chuẩn, tại một số địa phương của một số quốc gia, trong một giai đoạn (vào mùa hè) trong năm.

Với rất ít tranh cãi, một dự luật nhằm chấm dứt việc tuân thủ quy ước giờ mùa hè ở California đã được ủy ban đầu tiên chấp thuận trong tháng Sáu vừa qua. Dự Luật Hạ Viện 385 có thể đưa California trở thành tiểu bang thứ ba không tuân thủ quy ước giờ mùa hè, bên cạnh Hawaii và Arizona. Dự luật này đã được thông qua tại Hạ Viện và nay sắp được biểu quyết tại Thượng Viện, nơi mà người ta tiên đoán cũng sẽ được thông qua dễ dàng.

Nếu được chấp thuận bởi một đa số phiếu hai phần ba của cả hai viện lập pháp, và được Thống Đốc Jerry Brown ký, tiểu bang sẽ đem dự luật ra trưng cầu dân ý, hỏi ý các cử tri rằng tiểu bang có nên loại bỏ việc tuân thủ ấy hay không. Quy ước giờ mùa hè là một thể chế đã được thiết lập, mà hầu như không có một câu hỏi nào trong hơn nửa thế kỷ.

Dân Biểu Kansen Chu (Dân Chủ-San Jose) đã đan cử cuộc nghiên cứu bác bỏ quy ước giờ mùa hè, chẳng hạn như thêm thời gian ban ngày có nghĩa là thêm việc sử dụng hệ thống điều hòa không khí. Ông Chu cũng nêu những cuộc nghiên cứu tìm thấy những mức gia tăng trong tai nạn xe cộ và ở nơi làm việc, sau khi đổi giờ. Ông nói rằng đã đến lúc phải để cho các cử tri suy nghĩ lại về một chính sách từng được thông qua dưới thời chính phủ Truman.

Ông Chu nói, “Quy ước giờ mùa hè là một thể chế được thiết lập mà không hề có một câu hỏi nào cả trong hơn nửa thế kỷ nay. Tôi nghĩ rằng chúng ta có bổn phận phải để công chúng nói chung có cơ hội, để tự họ quyết định có nên tiếp tục tuân thủ quy ước giờ mùa hè hay không.”

Lối lý luận ấy dường như gây bối rối cho nữ nghị sĩ Connie Leyva, Dân Chủ – Chino, người đã bỏ phiếu chống lại dự luật ấy. Bà nói, “Khi một người nào đó đếm ngược ngày cho tới ngày bắt đầu quy ước giờ mùa hè, tôi hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy dự luật của ông.”

Sau những giai đoạn toàn quốc gia tạm thời tuân thủ quy ước ấy, trong hai cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất và thứ nhì, các cử tri California chấp thuận quy ước giờ mùa hè thông qua Dự Luật 12 vào năm 1949. Những người ủng hộ lập luận rằng những giờ mùa hè được đổi sẽ làm tăng “sức khỏe công cộng và hiệu năng kỹ nghệ”, bằng cách cải thiện an toàn lao động, làm giảm bớt những vụ vị thành niên phạm pháp và tai nạn xe cộ, tiết kiệm nước, và hỗ trợ việc sản xuất gia cầm và những người trồng cây ăn trái. Thời biểu đã được chính thức hóa bởi chính phủ liên bang trong năm 1960, và gần đây nhất trong năm 2007 được triển hạn để kéo dài từ cuối tháng Ba cho tới đầu tháng 11.

Việc tranh luận về mục đích và công dụng của quy ước giờ mùa hè đã trở thành một truyền thống hai năm một lần giống như việc đổi giờ. Công chúng thường than phiền về một số tổn hại thể lý và tâm trí có thể kéo dài trong nhiều ngày. Thế nhưng các chuyên gia y tế công cộng lưu ý rằng các cuộc nghiên cứu cho thấy hoạt động thể lực gia tăng trong thời gian đổi giờ mùa hè, vì có thêm những giờ có ánh sáng vào cuối ngày.

Cách lựa chọn thay thế của việc giữ cho California tuân thủ quy ước giờ mùa hè quanh năm sẽ đòi phải có sự cho phép của liên bang. Một nghị quyết xin Quốc Hội cho phép thực hiện sự thay đổi đó cũng đã được thông qua bởi Ủy Ban Thượng Viện Phụ Trách Năng Lượng, Các Tiện Ích Và Truyền Thông vào ngày 13 tháng Sáu vừa qua.

:VD:

comments

SHARE