Ủy ban cải cách quốc gia Thái Lan bác dự thảo hiến pháp mới

0
5

Dự thảo hiến pháp mới bị bác đồng nghĩa với việc tổng tuyển cử ở Thái Lan sẽ tiếp tục bị trì hoãn – Ảnh: Reuters

Trong số 247 thành viên Ủy ban cải cách quốc gia tham gia bỏ phiếu, có 135 phiếu chống, 105 phiếu thuận và 7 phiếu trắng. Với kết quả này, NRC đã bác bỏ dự thảo hiến pháp mới của nước này.

Theo The Guardian, việc NRC bác bỏ dự thảo trên đồng nghĩa với việc tổng tuyển cử ở Thái Lan sẽ tiếp tục bị trì hoãn và chính quyền quân sự sẽ nắm quyền lâu dài hơn.

Trong vòng một tháng, chính phủ quân sự Thái Lan sẽ thành lập một ủy ban soạn thảo hiến pháp mới với 21 thành viên. Quá trình soạn thảo hiến pháp mới sẽ bắt đầu lại và ủy ban mới này có 180 ngày để soạn thảo một bản dự thảo mới.

Các nhà quan sát nhận định, tổng tuyển cử ở Thái Lan sẽ không được tổ chức ít nhất tới năm 2017 cho đến khi hiến pháp mới được thông qua.