Utah cần giáo viên nhưng ít sinh viên chọn ngành giáo dục

0
9

Một học sinh lớp hai ngồi học trước một iPad tại một trường học tại Utah. (Hình: George Frey/Bloomberg via Getty Images)

Tờ Salt Lake Tribune hôm Chủ Nhật loan tin nhiều trường học tại Utah, từ mẫu giáo tới lớp 12, đang gặp nạn thiếu giáo viên trầm trọng trong khi sinh viên ở tiểu bang này lại ít có người chọn học ngành giáo dục.

Khoa trưởng Giáo Dục tại trường Ðại Học Utah University, là Maria Franquiz, nói rằng phân khoa của bà hiện không thể nào cung ứng đủ số giáo viên cần đến tại các trường trung và tiểu học trong tiểu bang.

Trong niên khóa này, phân khoa giáo dục của vị nữ khoa trưởng có tất cả 339 sinh viên ban cử nhân, tức là chỉ bằng hoảng 1 phần 3 sĩ số sinh viên theo học ngành giáo dục trong niên khóa 2005-2006 mà thôi.

Vị chủ tịch hiệp hội giáo chức lớn nhất của Utah tin rằng tình trạng thiếu hụt giáo viên trong tiểu bang là do ngành giáo dục trên toàn quốc gặp quá nhiều vấn đề, trong đó có vấn đề các giáo sinh tốt nghiệp khi ra trường phải lãnh đồng lương thấp hơn các sinh viên tốt nghiệp những ngành khác.

Trong thập niên qua, sĩ số học sinh tại các trường trung và tiểu học công lập tại Utah đã tăng lên 25 phần trăm, tức là từ 12,280 học sinh lên tới 15,330 học sinh.

Trong khi đó, hồi năm ngoái, các trường đại học tại Utah cho ra trường 1,350 giáo viên, tức là chỉ tăng đâu chừng 5 phần trăm so với 10 năm trước đó.

Tình trạng thiếu hụt giáo viên trầm trọng tới nỗi một số học khu tại Utah hiện nay đang ra sức chiêu dụ các sinh viên ngành giáo dục còn đang học dở dang vào dạy tại các lớp học dù họ chưa tốt nghiệp cũng như chưa có chứng chỉ hành nghề.

:NV:

SHARE