Cập Nhật: Hiện có ít nhất 2,888,585 trường hợp nhiễm Coronavirus tại Hoa Kỳ. Ít nhất 129,946 người đã chết

Tổng cộng có ít nhất 2,888,585 ca nhiễm Covid-19 , bao gồm 129,946 trường hợp tử vong liên quan, hiện đã được ghi nhận tại Mỹ, theo JHU.

Tổng số bao gồm các trường hợp từ tất cả 50 tiểu bang, Quận Columbia và các lãnh thổ khác của Hoa Kỳ, cũng như các trường hợp hồi hương.