Ứng dụng hạt nano chế tạo hệ sơn nước cách nhiệt

0
12

Họ sử dụng hạt nano dioxit titan dạng rutil, hạt gốm vi cầu rỗng và nhựa acrylic nhũ tương để chế tạo hệ sơn có ba lớp: Lớp lót kháng kiềm, lớp giữa phản xạ nhiệt mặt trời và lớp phủ nanocompozit chắn tia tử ngoại.

Cấu trúc trên giúp sản phẩm phản xạ nhiệt mặt trời tốt, bền vững. Kết quả nghiên cứu được đánh giá có nhiều triển vọng ứng dụng vào thực tiễn. Việc triển khai phổ biến hệ sơn nước cách nhiệt này sẽ góp phần giảm tiêu thụ năng lượng điện, cải thiện môi trường sống.

Theo Khoa Học