Ứng dụng di động giúp nông dân châu Phi chống sâu bệnh (VOA)

Theo VOA Tiếng Việt