Ukraine tung gói nâng cấp BMP-1, Việt Nam sẽ quan tâm?

0
14