Uganda tính ‘hồi sinh’ án tử hình dành cho người đồng tính

theo VOA