Úc, Indonesia cân nhắc tuần tra chung ở Biển Đông

0
1

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE