Úc hồi hương hài cốt của 33 quân nhân tử trận ở Việt Nam

0
10
SHARE