Tỷ lệ tiết kiệm nước tại Orange County sụt giảm trong tháng 12

0
3
A sprinkler waters the grass on Bascom Hill at University of Wisconsin-Madison during a summer morning on June 25, 2012. This week's forecast calls for increasingly hot, dry weather with temperatures well into the 90s and much-needed rain nowhere in sight. (Photo by Jeff Miller/UW-Madison)

Gần như mọi sở dẫn thủy trong Orange County đều không đáp ứng được tỷ lệ tiết kiệm nước bắt buộc cho tháng 12, tuy nhiên, việc này không ảnh hưởng lắm đến số lượng nước tiết kiệm được tính trong thời gian dài.

Tháng 2 là hạn chót để các sở dẫn thủy phải chứng minh rằng, họ đã tiết kiệm được từ 4 đến 36% lượng nước sử dụng, trong vòng 9 tháng liên tiếp kể từ tháng 6 năm ngoái. Hầu hết các thành phố và sở dẫn thủy tại Orange County đều đang thực hiện tốt yêu cầu bắt buộc này, cho dù đã không thực hiện được mục tiêu tiết kiệm nước cho tháng 12.

Hiện chỉ có vài thành phố tại Orange County là không đáp ứng được mục tiêu tiết kiệm nước dài hạn, và nếu không chạy theo kịp mục tiêu này trong tháng 2, các sở dẫn thủy này sẽ gặp khó khăn nhiều hơn trong việc tìm cách thực hiện quy định của tiểu bang. Các tháng mùa đông là những tháng mà người dân sử dụng nước ít nhất. Nếu đến mùa xuân, người dân dùng nước nhiều hơn, các sở dẫn thủy nêu trên sẽ rất khó thực hiện lệnh tiết kiệm nước.

Tại Orange County, Newport Beach là thành phố tiết kiệm nước ít nhất, và còn thiếu gần 8% so với tỷ lệ nước bị yêu cầu tiết kiệm. Fullerton đứng thứ hai với 6.3% bị thiếu so với tỷ lệ bắt buộc. Cả 2 thành phố này đều bị bắt buộc phải tiết kiệm 28% lượng nước sử dụng – một tỷ lệ mà các viên chức thành phố đã phải vất vả tìm cách đáp ứng trong nhiều tháng qua.

La Habra và San Juan Capistrano cũng không thực hiện được tỷ lệ tiết kiệm nước được áp đặt cho họ. Tính chung toàn tiểu bang, cho đến tháng 2, California đã tiết kiệm nước vừa sát mức yêu cầu 25%. Từ tháng 6 năm ngoái đến nay, người dân tiểu bang đã tiết kiệm tổng cộng 25.5% lượng nước sử dụng. Trong vài tháng qua, tỷ lệ tiết kiệm nước của người dân toàn tiểu bang đã giảm bớt, từ 20.4% trong tháng 11 chỉ còn 18.3% trong tháng 12.

Thông tin về hiện tượng El Nino đem mưa và tuyết đến tiểu bang có thể đã khiến người dân bắt đầu có tâm lý là không cần phải tiết kiệm nước. Tuy nhiên, nhà chức trách cảnh báo rằng, California hiện vẫn chưa thoát khỏi tình trạng hạn hán, bất chấp các đợt mưa và tuyết trong thời gian gần đây

:VD:

SHARE