Tường tận sức mạnh bộ đôi tàu chiến Ấn Độ thăm Hải Phòng