Tướng Mỹ nhận tội nói dối về lộ thông tin mật

0
7

Theo VOA tiếng Việt

SHARE