Tượng Chúa Cứu thế ở Rio thu hút du khách

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE