Tượng Chúa Cứu thế ở Rio thu hút du khách

0
1

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE