Túng tiền, Ukraine bán công nghệ chế tạo xe bọc thép BTR-3E1

0
31