Tui cũng không biết nói gì nữa các ông ạ. Ảo vừa thôi chứ

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

25 queries in 1.889 seconds.