Tục lệ khắc dấu lên đầu trẻ em để đánh dấu thành viên gia tộc ở Châu Phi khiến ai chứng kiến cũng rùng mình

Những dấu hiệu này được khắc lên da mặt, thân người bằng dao, đá mài sắc hoặc một mảnh thủy tinh.

 

SHARE