Tuần dương hạm Kirov Nga có đủ sức hủy diệt DDG-1000?

0
21