Tù nhân lương tâm Đặng Xuân Diệu dự kiến được thả ngày 12/1

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.