Tù nhân ‘ăn đạn’ vì cảnh sát ‘nhầm lẫn’ (VOA)

Theo VOA Tiếng Việt