Tư lệnh TQLC: Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Biển Đông

0
4
SHARE