Tư duy “hạ cánh an toàn” có còn an toàn?

Theo RFA Tiếng Việt