Từ câu nói đùa “50 tuổi còn độc thân thì chúng ta lấy nhau đi”, cặp đôi về chung 1 nhà sau 37 năm làm bạn

Bạn thân khác phái là gì? Là đứa phòng hờ khi mình không muốn phải độc thân cả đời.

SHARE