TT Trump ký lệnh bổ sung quy định ‘Mua hàng Mỹ/Thuê người Mỹ’

Theo VOA Tiếng Việt

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

20 queries in 1.689 seconds.