TT Trump khẳng định cam kết của Hoa Kỳ ủng hộ NATO

0
13

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE