TT Trump đề cử thẩm phán Tối cao Pháp viện trẻ nhất trong lịch sử (VOA60)

Theo VOA Tiếng Việt

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

26 queries in 2.937 seconds.