TT Putin bàn vấn đề Syria với TT Obama ở Peru

0
9

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE