TT Obama: ‘VN sẽ bớt lệ thuộc hơn vào một đối tác thương mại nhờ TPP’

0
5
SHARE