TT Obama trình Quốc Hội ngân sách $4.1 ngàn tỷ cho năm 2017

0
6

Tổng Thống Barack Obama. (Hình: AP/Martinez Monsivais)

Kế hoạch ngân sách cho năm tài khóa bắt đầu vào ngày 1 Tháng Mười, chỉ ba tháng rưỡi trước khi ông rời ghế tổng thống, gặp sự chống đối dữ dội của phe Cộng Hòa.

Vì phe Cộng Hòa chiếm đa số ở Quốc Hội nên cơ hội đề nghị của tổng thống được chấp thuận còn rất mong manh.

Nói chung, đề nghị ngân sách của ông Obama sẽ tăng $2.6 ngàn tỷ tiền thuế trong thập niên tới, gần gấp đôi $1.4 ngàn tỷ tiền thuế mới mà ông Obama muốn đề nghị cho năm trước nhưng không thành công.

Ngân sách đề nghị nhắm vào việc chữa trị bệnh ung thư, tăng học bổng Pell Grant cho sinh viên gia đình lợi tức thấp, tái thúc đấy các tiểu bang theo phe Cộng Hòa gia nhập hệ thống Medicaid mở rộng theo chương y tế toàn dân, đồng thời đẩy mạnh trương mục hưu trí cá nhân.

Các nhà lập pháp Cộng Hòa nói đề nghị của ông Obama nhằm áp đặt $10 thuế trên mỗi thùng dầu thô, mang lại thêm $319 tỷ trong thập niên tới khó có cơ may được Quốc Hội thông qua.

Ông Obama muốn sử dụng số tiền thặng dư này vào các chương trình cải thiện hệ thống giao thông, cũng như vào nỗ lực đối phó với hiện tượng hâm nóng toàn cầu.