TT Obama dừng họp báo gọi bác sĩ cứu phóng viên bị ngất

0
5

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE