TT Obama dừng họp báo gọi bác sĩ cứu phóng viên bị ngất

Theo VOA Tiếng Việt

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

25 queries in 2.808 seconds.