TT Obama dừng họp báo gọi bác sĩ cứu phóng viên bị ngất

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

Shares

23 queries in 1.788 seconds.