TT Obama dự cuộc hội thảo về chủng tộc, bạo lực cảnh sát và súng ống

0
2

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE