TT Nguyễn Tấn Dũng kêu gọi phát triển nông nghiệp VN

0
10

Trong ngày hôm nay 5/1, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, kêu gọi hoàn thiện thể chế, cơ chế để phát triển ngành nông nghiệp Việt Nam.

Kêu gọi của người đứng đầu chính phủ Việt Nam được đưa ra tại Hội nghị tổng kết 5 năm ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam. Ông Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu ngành nông nghiệp cần tái cơ cấu sao cho năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh được tăng lên. Từ đó thu nhập của người nông dân cũng khá hơn.

Một hoạt động trong tái cơ cấu được nói đến là xây dựng cơ chế, chính sách tạo điều kiện đưa khoa học- công nghệ vào sản xuất nông nghiệp.

Báo cáo của Việt Nam nói tốc độ tăng trưởng GDP của ngành nông nghiệp trong nước đạt 3,13%. Giá trị sản lượng tăng bình quân hơn 3,6% một năm trong giai đoạn năm năm 2011-2015. Giá trị sản phẩm thu được tính trên 1 hec ta đất trồng trọt được cho biết tăng từ gần 55 triệu đồng vào năm 2010 lên gần 79 triệu đồng vào năm 2014 và khoảng 82 đến 83 triệu đồng vào năm ngoái. Thu nhập của người nông dân được nói tăng khoảng 2 lần so với năm 2010.

Việt Nam hiện có chừng ¾ dân số sống tại nông thôn. Tuy nhiên ngày càng có nhiều người dân, nhất là thành phần trẻ muốn ly nông lên thành phố kiếm sống. Nhiều sản phẩm nông nghiệp như gạo, cà phê, cao su chỉ được xuất thô và giá bán không cao bằng sản phẩm của những nước khác có cùng mặt hàng trên thị trường thế giới.

:R:

SHARE