Truyền hình VOA 27/5/20: Việt Nam thu hồi hàng ngàn tỉ đồng tham nhũng

Theo VOA Tiếng Việt