Truyền hình VOA 2/6/20: Người Việt so sánh và ‘mơ được biểu tình’ như Mỹ

Theo VOA Tiếng Việt