Bên cạnh đó còn phát hiện các công ty nhận được khoản hỗ trợ từ nhà cung cấp nhưng coi như khoản chiết khấu thương mại và giảm trừ doanh thu bán hàng, dẫn đến giảm doanh thu tính thuế GTGT; sử dụng hóa đơn của DN bỏ địa chỉ kinh doanh, kê khai doanh thu không đúng kỳ phát sinh.Ngoài ra, các DN kinh doanh bất động sản thực hiện hợp đồng đặt cọc, hợp đồng góp vốn để xây dựng nhà để bán, sau đó chuyển đổi hình thức sang hợp đồng mua bán để được hoàn thuế GTGT đầu vào… Ước tính, Tổng cục Thuế truy hoàn khoảng 700 tỉ đồng từ những DN này.