Trương Thị May ấn tượng trong bộ ảnh đơn sắc

Trương Thị May ấn tượng trong bộ ảnh đơn sắc

TruongThiMay2.jpg
TruongThiMay3.jpg
TruongThiMay4.jpg
TruongThiMay5.jpg
TruongThiMay6.jpg
TruongThiMay7.jpg
TruongThiMay87.jpg
TruongThiMay88.jpg
TruongThiMay89.jpg
TruongThiMay90.jpg
TruongThiMay91.jpg
TruongThiMay92.jpg
TruongThiMay93.jpg
TruongThiMay94.jpg

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

39 queries in 2.397 seconds.