Trước phán quyết PCA, Trung Quốc rút tên lửa HQ-9 khỏi đảo Phú Lâm

0
4